• Neem contact met ons op!

   Uw naam (verplicht)

   Uw e-mail (verplicht)

   Uw telefoonnummer (verplicht)

   Onderwerp

   Uw bericht

  • Privacy

   Privacy

   Zwemschool Sauna Fit, gevestigd aan Stationsstraat 77b
   5141 GC Waalwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

   Contactgegevens:

   Zwemschool Sauna Fit
   Stationsstraat 77b
   5141 GC Waalwijk
   0416 - 33 93 88
   www.zwemschoolsaunafit.nl | info@zwemschoolsaunafit.nl

   Zwemschool Sauna Fit is de Functionaris Gegevensbescherming van Zwemschool Sauna Fit Hij/zij is te bereiken via info@zwemschoolsaunafit.nl

   Persoonsgegevens die wij verwerken

   Zwemschool Sauna Fit verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

   - Voor- en achternaam
   - Geslacht
   - Geboortedatum
   - Geboorteplaats
   - Adresgegevens
   - Telefoonnummer
   - E-mailadres
   - Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
   - Locatiegegevens
   - Gegevens over uw activiteiten op onze website
   - Analystische gegevens via de app van Zwemschool Sauna Fit (indien van toepassing)
   - Internetbrowser en apparaat type
   - Bankrekeningnummer

   Indien je bij ons je aanmeld voor zwemles/aquasport/lessen moeten we (persoons) gegevens verzamelen. Dit betreft gegevens die nodig zijn voor de registratie van de zwemlessen, om een abonnement aan te maken, etcetera.

   Minderjarigen

   Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

   Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

   Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zwemschoolsaunafit.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

   Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

   Zwemschool Sauna Fit verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
   - Het afhandelen van uw betaling
   - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
   - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
   - Om goederen en diensten bij u af te leveren
   - Zwemschool Sauna Fit analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
   - Zwemschool Sauna Fit verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

   Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

   Zwemschool Sauna Fit bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Administratie moet volgens de Belastingdienst minstens 7 jaar bewaard blijven .
   Delen van persoonsgegevens met derden
   Zwemschool Sauna Fit verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Zwemschool Sauna Fit blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

   Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

   Zwemschool Sauna Fit gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Zwemschool Sauna Fit gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

   Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

   U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

   Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

   Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

   Zwemschool Sauna Fit maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de resultaatpagina's zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op de servers in de Verenigde staten. lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Zwemschool Sauna Fit te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Zwemschool Sauna Fit heeft hier geen invloed op.

   Zwemschool Sauna Fit heeft Google geen toestemming gegeven om via Zwemschool Sauna Fit verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

   Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

   U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zwemschool Sauna Fit en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

   U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zwemschoolsaunafit.nl.
   Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

   Zwemschool Sauna Fit wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

   Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

   Zwemschool Sauna Fit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@zwemschoolsaunafit.nl

   Privacy

   Zwemschool Sauna Fit respecteert de privacy van haar clienten. Zwemschool Sauna Fit verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens/AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de Telecommunicatiewet.

   Wijzigingen

   Zwemschool Sauna Fit behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden/privacy verklaring.

   Wijzigingen

   Zwemschool Sauna Fit behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden/privacy verklaring, prijzen, lessen etc. etc.. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

   Aan de prijzen vermeldt op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.